Sci-fi v průběhu věků,v přednášce Bohdana Volejníčka alias BoboKinga, provede návštěvníky historií tohoto žánru. O tom, že science fiction tu s námi je po celá staletí. A pořád má svoje nadšené čtenáře. I mezi mladými obdivovateli vědecké fantazie.
Doprovodný program Knižního veletrhu
Historie komiksu a komiksový workshopje určen pro mladší návštěvníky. Seznámí je s historií tohoto žánru, od starověku po současnost, formou obrazového vyprávění. Děti si budou mít možnost vytvořit vlastní komiksové postavy s nezbytnými citoslovci či výrazy a piktogramy.
Seznámení s jednou z nejzáhadnějších knih světa– Tajemství Ďáblovy bible a Voynischova rukopisu – prostřednictvím spisovatele a záhadologa Arnošta Vašíčka. Ten se snaží najít cestu, jak unikátní středověké dílo, které je napsáno neznámým písmem, rozluštit. A odhalit tuto podivnou kapitolu naší historie.
Vyhlášení literární soutěže „Napiš si svou povídku“, rozdělené do čtyř kategorií. Na jednotné téma Svět kolem nás. 1. kategorie – žáci základních škol, 2. kategorie – žáci víceletých gymnázií, 3. kategorie – žáci středních a učňovských škol, 4. kategorie – studenti vysokých škol.
Křest knihy Štěpánův podivuhodný stroj, která je určena pro předškolní děti či malé školáky, kteří mají rádi stroje. Autorka knihy – Zuzana Pospíšilová je hravou formou seznamuje s terminologií spojenou s názornými ukázkami určování času.
Návštěvníci Knižního veletrhu
Jak tvořit školní časopisseznamuje děti s tím, kolik práce obsahuje vytvoření jednoho vydání časopisu. Jak sehraný tým musí vzniknout, aby z toho vzešlo kvalitní čtení. Proč vedle redaktorů musí fungovat editoři, kteří článek upraví. Fotografové jej doplní. Jak je nutné dopředu stanovit obsah a skladbu časopisu. Aby přinesl požadované informace.
Ateliér pro divadelní vzdělávánísvoji prezentací osloví všechny, kteří mají zájem se v tomto oboru dále rozvíjet. Prostřednictvím workshopů, vzdělávacích seminářů či besed je tato kulturně vzdělávací platforma připravena pomocí divadla vzdělávat nejen jednotlivce, ale i další. Aktivity se zaměřují především na samotné pedagogy.