BezpeÄnostní pásy se staly v silniÄní dopravÄ› standardem. Najdeme je ve vÅ¡ech typech aut i autobusů. Zákon nám dokonce ukládá jejich používání. Pokud vás policisté pÅ™istihnout pÅ™i jízdÄ› nepÅ™ipoutané, můžete poÄítat s pomÄ›rnÄ› sluÅ¡nou pokutou. Nyní to můžeme srovnat s vlakem. Zde se nejenže poutat nemusíme, ale dokonce zde pásy ani nenajdeme. To se může zdát zvláštní, neboÅ¥ právÄ› vlaky se Äasto pohybují pomÄ›rnÄ› vysokou rychlostí, a srážka vlaku s jiným vlakem Äi s autem na pÅ™ejezdu není nic tak výjimeÄného. Nebylo by tedy dobré cestující zabezpeÄit?

 

bezpeÄnostní pás v autÄ›

 

ZkuÅ¡enost nám říká, že nikoliv. AÄkoliv totiž vlaky skuteÄnÄ› jezdí pomÄ›rnÄ› rychle, a nebezpeÄí srážky zde rozhodnÄ› je, samotná konstrukce vagónu poskytuje více než dostateÄný prostor. Zatímco u auta hrozí, že pÅ™i nárazu vyletíte pÅ™edním oknem ven, ve vlaku se nÄ›co takového stát nemůže, a to ani pÅ™i boÄním nárazu.

 

pokyn k zapnutí bezpeÄnostního pásu

 

Navíc je zde také podstatnÄ› více prostoru, což znamená, že náraz rozhodnÄ› nebude tak silný. To nám ostatnÄ› ukazují i statistiky, které říkají, že pÅ™i vlakových nehodách je v průmÄ›ru ménÄ› zranÄ›ní, než pÅ™i nehodách aut Äi autobusů.

 

Provedené studie také ukázaly, že poutání se ve vlaku by mohlo být dokonce i nebezpeÄné. Jelikož pÅ™ed sebou nemáte nic, o co byste se zapÅ™eli Äi zarazili, je mnohem pravdÄ›podobnÄ›jší, že by vás mohl pás vážnÄ› zranit. Mohlo by se tedy velmi snadno stát, že pÅ™i použití pásu ve vlaku byste na tom byli pÅ™i nehodÄ› hůře, než kdybyste jej nemÄ›li.

 

MÄ›jte vÅ¡ak na pamÄ›ti, že toto platí skuteÄnÄ› jen ve vlacích. V autech a autobusech mají tyto bezpeÄnostní prvky rozhodnÄ› svůj význam, a mÄ›li bychom je používat, i kdyby to nebylo nařízeno. V tÄ›chto dopravních prostÅ™edcích totiž v případÄ› nehody znaÄnÄ› zvyÅ¡ují naÅ¡i Å¡anci na pÅ™ežití, což je to nejdůležitÄ›jší. Bez nich by bylo obÄ›tí na životech pÅ™i dopravních nehodách mnohem více.