K tomu máme dnes již důmyslně propracované systémy vycházející z distribuční politiky podniku. Politika pak, jako ovšem téměř vždy odkazuje k rozhodnutí. Musíme činit rozhodnutí, která by měla naši firmu posunout dál a výš, k lepšímu zisku, tržní hodnotě, spokojenosti zákazníků, zaměstnanců, okolí. Cokoli, co vychází z vaší vize a naplňuje cíle.
označené palety

Cesta a její cíl

Na počátku všeho se musíme zamýšlet nad tím:
Co preferuje zákazník?
Co preferujeme my?
Co je nejvhodnější?
Co je nejlevnější?
Kdo to bude dělat?
Kudy se cesta smí a nesmí ubírat?
Nesmíte distribuce osekat jen na „oni to dovezou tam a tam za tolik.“ Vy řešíce velice komplexní problém, musíte postihnout všechny články a činnosti, které jsou potřebné k tomu, aby bylo dosaženo hladkého průběhu věci. Mezi námi a zákazníkem může být nespočet článků a překážek, se kterými musíme počítat a které nám mohou narušit plány.
podnikatelka v obleku

Cesta se skládá ze článků – distribuční články

Dnes už si většinou podniky dopravu nezajišťují sami, jelikož je mnohem výhodnější vytvořit si smlouvu s přepravní společností, která je expertem ve svém oboru a celý tento problém nechat na odbornících. Rozeznáváme poté několik druhů těchto článků.
Pomocníci distribuce – ti tu jsou proto, aby něco někam dostali, neshání nám zákazníky, nevytváří reklamu, vlastně ani nic neprodávají. Jen vozí, jejich prací je doručit zboží ve stanovený čas na stanovené místo, tím to pro ně končí. Jsou to dopravci, vlastníci kamionů, vlaků, lodí…
Zprostředkovatelé – ty známe z ulic, internetu, nebo třeba i televize. Dělají to, co pomocníci distribuce ne. Vyhledávají zákazníky, to je vlastně cíl jejich snažení. Ačkoli fyzicky nevlastní zboží, tak ho prodávají, nebo bychom spíše měli říci, že sjednávají nákup. Oni jednají našim společnosti a ta jim poté vyplatí náležitou provizi, podle jejich úspěchů.
Prostředníci – zde se dostáváme do oblasti pro nás zcela běžné. Každý obchodní dům je prostředníkem, každá malá obsluha též. Každý, kdo nakupuje zboží do svého vlastnictví, aby ho mohl dále prodávat se ziskem je prostředník.