Jestliže se firma rozhoduje, zda vstoupit na zahraniční trhy či nikoliv, musí dokonale prozkoumat mezinárodní prostředí a to ze všech hledisek. Zvlášť ekonomické prostředí hraje velice významnou roli.
společné aktivity
Globální ekonomické prostředí se vyznačuje následujícími faktory:
·         Proces globalizace se neustále zrychluje (s tím jsou spojeny pojmy internacionalizace, koncentrace, růst konkurence…).
·         Rozvoj mezinárodního obchodu a s tím související přímé zahraniční investice přicházející zejména do chudších oblastí.
·         Technické pokroky, rozvoj technologie a světová soutěž.
·         Nejvyspělejší země světa mají velký vliv na vývoz zboží a služeb po celém světě (zhruba 80% podíl).
·         Rozvojové tržní ekonomiky se na vývozu podílejí necelou jednou pětinou.
·         Vznikají světová integrační seskupení.
Následně je potřeba rozčlenit země podle jejich stupně rozvoje. Na základě toho lze rozlišit země, které pro firmu mohou znamenat významnou příležitost.
siluety cizinců

Typy ekonomik –

·         Nejvyspělejší země světa – velký vliv na vývoz zboží a služeb po celém světě (jedná se cca o 28 zemí, např. USA, Kanada, Japonsko, členské státy EU, Austrálie, Izrael, Nový Zéland, a tzv. asijské tygry – HongKong, Indonésie, Malajsie, Jižní Korea a Tchaj-wan… 80% podíl na vývozu zboží a služeb). Dnes zde musíme počítat i s Čínou a Ruskem.
·         Rozvojové tržní ekonomiky (128) – necelá 1/5 vývozu zboží a služeb.
·         Země závislé na 1 nebo 2 důležitých komoditách (ropa: např. Saudská Arábie).
Země je však potřeba posuzovat a porovnávat na základě významných kritérií.

Hlavní posuzované ekonomické kritéria –

·         Bilance zahraničního obchodu,
·         Statistika nezaměstnanosti,
·         Míra inflace (procentní změna průměrné cenové hladiny za posledních 12 měsíců),
·         Spotřebitelské ceny,
·         Produktivita práce (směrný ukazatel vývoje HDP),
·         Platební bilance = veškerý mezinárodní tok zboží, služeb a kapitálu (skládá se z obchodní bilance, výkonové bilance, bilance na běžném účtu, bilance na kapitálovém účtu, bilance na účtu oficiálních devizových rezerv),
·         Měnové kurzy (ovlivňují hodnotu exportu a importu),
·         Investice (jejich ochrana),
·         Úspory z rozsahu,
·         Daně a cla (ovlivňují cenu exportu a importu),
·         Úroková míra,
·         Saldo státního rozpočtu.